Info tabule Projekt Historický park na Zlaté cestě

Trasa Zlaté cesty, která ve středověku spojovala německé země Římské říše s Českým královstvím, a kde v místech mezi Bärnau a Tachovem vedla hraničním hvozdem, upadla v  běhu času do zapomnění. Připomínají ji již jen některé pomístní názvy. Jako hlavní cesta zanikla v průběhu 16. století. Stopy po ní v terénu však zůstaly. 

Po několika letech pátrání spolku Terra Tachova je původní trasa Zlaté cesty v úseku mezi Bärnau, Tachov, Pernolec a Trnová zpět mezi námi. Jedná se o nejzachovalejší souvislý úsek na trase Zlaté cesty mezi Norimberkem a Prahou.

V letech 2009 – 2013 partnerské spolky z obou stran hranice – bavorský Via Carolina a český Terra Tachovia realizovaly společný přeshraniční projekt „Historický park na Zlaté cestě Bärnau – Tachov / Pernolec“ spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.

Cílem spolků je vytvořit tradici příležitostí pro lidi nejen z obou stran česko-bavorské hranice, ale i po celé trase Zlaté cesty a z Evropy, setkávat se a tvořit společnou budoucnost navázáním na vztahy, které byly v minulosti založeny na vzájemné výhodnosti, kdy hranice nerozdělovaly vztahy mezi lidmi.

Historický park na Zlaté cestě Bärnau – Tachov / Pernolec“je vskutku mimořádným archeologickým muzeem ve volné přírodě. Přijměte od nás pozvání na fascinující cestu časem apoznejte všední život lidí v době raného a vrcholného středověku.

Návštěvník Historického parku v Bärnau neprochází jen tak obyčejným muzeem, spíše se dá mluvit doslova o setkání s živou minulostí. Je tady stará slovanská vesnice z cca 1000 n. l. Ve zdejší mírně kopcovité krajině poblíž řeky a rybníka tvoří původní typy domů, tak jak se nám zachovaly po celá staletí, ucelenou harmonickou osadu. Chová se dobytek, obhospodařují polnosti, tady se žije a jsou uctíváni staří slovanští bohové. Avšak čas a dějiny se nedají zastavit a přímo na okraji vesnice připadnou návštěvníkům do očí hned dva markantní svědkové tohoto nezadržitelného vývoje. V 9. století začínají Frankové expandovat směrem na východ. Karel Veliký rozšiřuje svou říši a Ottoni opevňují stávající a zakládají nová území a hrady. Také zde, na hranici mezi těmito mocenskými územími, vzniká na umělém pahorku obehnaném vodním příkopem správní sídlo a nad krajinou se honosně tyčí vysoká obranná věž. S novými pány přichází i nová víra a tak je vystavěn i dřevěný kostelík. Tak trochu již jako součást života lidí ve vsi, avšak ještě ne docela… Hrad či kostel dnes možná mohou působit trochu staromódně, ale v tehdejší době byly skutečným symbolem pokroku. Míjíme je na své cestě dál, vstříc našim dnům a docházíme do období vrcholného středověku. Vítejte v osadě ze 13. století! Tady už je vidět určitý pokrok: nařezaná prkna a trámy, kovárna s velkým kovářským měchem, trojpolní hospodářství s „moderním“ pluhem a na „nové“ budově krčmy opravdové hrázdění. Hospodský už může stavět „ponovu“, neboť díky zdejší Zlaté cestě dobře vydělává. Tato středověká obchodní cesta vede z Norimberku do Prahy. 

Na 22 km úseku od bavorského Bärnau přes český Tachov až do Pernolce a Trnové ke kostelu Sv. Anny se před vámi rozvíjí historický park ve volné přírodě ve 2 trasách tak, aby vás v optimální míře informoval po stránce kulturně-historické, aby byl pro vás atraktivní po stránce estetické a podnětný po stránce filozoficko-duchovní.

Původní trasa Zlaté cesty, která přechází hranici 1,5 km severně v místě současného hraničního přechodu je značena Milníky času, sochařsky ztvárněnými pískovcovými kvádry připomínajícími osobnosti, které po cestě v minulosti procházely nebo na Tachovsku žily. Několikrát za rok na této trase pořádáme akce, které ji ukáží veřejnosti (www.terratachovia.cz).

Souběžná poutní turistická trasa, po které se k tomuto místu, na kterém se právě nacházíte, přichází z Čech, připomíná historii Zlaté cesty sochami, odpočinkovými stanovišti, informačními tabulemi a originálně ztvárněnými modely ze života na Zlaté cestě.

© 2013 Terra Tachovia, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Terra Tachovia, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@terratachovia.cz