Info tabule Tachovští Chodové

V odpočinkovém místě na Zlaté cestě poblíž oborské hájovny "U Plášila" je umístěna i tato informační tabule pojednávající obsáhle o strážení hranice a bezpečnosti cest pomezním hvozdem. Touto výsadou danou králem se honosili strážci západních hranic království - Chodové. Na tachovské větvi to byli Tachovští Chodové.

Bezpečný doprovod neboli glejt 

Důležité body na Zlaté cestě představovala místa, kde končil respektive začínal vyžádaný bezpečný doprovod neboli "glejt" (podle něm. geleiten = provázet), za nějž se platil dohodnutý poplatek. V urbáři (salbuchu) Karla IV. byly glejtovní úseky na Norimberské cestě přesně určeny. Za bezpečný doprovod byli zodpovědni pflegáři, kteří k tomuto úkonu vysílali glejtovniky. Na české půdě zodpovídala za glejtování kupců tachovská vrchnost, případně tachovský hejtman či purkrabí. Tachovský glejt začínal na Einsiedelské louce (Einsiedelwiese), kde stával i glejtovní dům (Geleitshaus) a v louce byly zastrčeny dva vršky stromů označující přesně glejtovní rozhraní. Další úsek v Čechách zřejmě přebíral glejtovník pánů ze Švamberka v Kurojedech, kde byla i celní stanice.

Jako export z Norimberka do Čech jsou uváděny víno a vlna, z Čech na západ putovaly ponejvíce měď, cín, olovo, kůže, obilí, vosk, med, slanečky, lůj, sádlo, sůl, koně, dobytek a brav. 

Na hraničních přechodech přes Český les poskytovali bezpečný doprovod domažličtí, přimdečtí a tachovští Chodové. Ti poplatek za poskytování glejtu nazývali trinkgeld a stejně jako Bavoři si pečlivě hlídali své "glejtovní" trasy. V hraničním lese docházelo občas k různým loupežným přepadům, po kterých oloupení požadovali přiměřenou náhradu od glejtující strany, která zde právně vystupuje jako ručitel vzniklých škod. Chodové měli ustanoven přesný pořádek v glejtování přes hranice, neboť se na svých strážních stanovištích neboli ostražích pravidelně střídali, aby mohli poskytnout bezpečný doprovod. Nejvyšší glejtovní pohotovost mívali Chodové především v případě cesty svého panovníka přes hranice, kdy nastupovali slavnostně v plném počtu se svým praporcem a doprovodili svého pána až na horu Kunigsberg.

Při propouštění cestujících formanů do dalšího glejtovního úseku se vyvinul na bavorské straně zvláštní rituál u speciálně opracovaného kamene, do jehož prohlubně se dával oves pro koně. Glejtsman pak byl povinen na konci své cesty ještě počkat, až kůň sežere celou dávku předloženého krmiva a ukončí tím veliteli ozbrojeného doprovodu jeho stanovený úkol.

© 2013 Terra Tachovia, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Terra Tachovia, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@terratachovia.cz